Trà Sữa Yuson

Trà bá tước thơm hòa quyện với vị sữa béo thanh và trân châu trắng giòn dai