Special Macchiato

Trà lúa mạch thơm & thanh nhẹ nhàng, hòa quyện lớp foam béo bùi tuyệt hảo
Trà thơm & thanh thoang thoảng, hòa quyện lớp foam béo bùi tuyệt hảo